Date of the latest modyfication: 2010-03-18 11:46:38
brak obrazu brak obrazu

Committee of PSPA10

International scientific committee:

P. G. Coleman (UK)
G. Consolati (Italy)
G. Duplâtre (France)
M. Eldrup (Denmark)
T. Goworek (Poland)
T. Hirade (Japan)
Y.C. Jean (USA)
Z. Kajcsos (Hungary)
G. Kontrym-Sznajd (Poland)
R. Krause-Rehberg (Germany)
J. Krištiak (Slovakia)
J. Kuriplach (Czech)
F. H. J. Maurer (Sweden)
V. P. Shantarovich (Russia)
M. Szuszkiewicz (Poland).

Local organizing commitee:

Bożena Jasińska - chairperson
Tomasz Goworek - advisor
Bożena Zgardzińska - secretary
Radosław Zaleski - Guest Editor by ...
Mieczysław Budzyński
Jan Wawryszczuk
Marek Wiertel
Zbigniew Surowiec
Marek Pietrow - homepage administartion, collecting materials for publication